Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Fundacja “Warsztat Wiedzy” to organizacja non profit działająca w obszarze pożytku publicznego.

Misją fundacji jest szeroko zakrojona pomoc i wsparcie sektora edukacji wśród różnych grup społecznych a także opracowywanie i realizacja programów pomocowych dla osób potrzebujących.

Fundacja prowadzi program aktywizacji organizacji pozarządowych poprzez działalność Centrum Organizacji Pozarządowych “Orzeł” a także Centrum Inicjatyw Społecznych, dzięki któremu indywidualne osoby – nie zrzeszone do tej pory w III sektorze tworzą nowe lokalne społeczności.

Fundacja “Warsztat Wiedzy” chcąc promować ideę wolontariatu stworzyła autorski projekt “Warsztat Wolontariatu”, dzięki któremu udowadniamy, że bezinteresowna pomoc jest inwestycją, która przynosi wymierne korzyści dla wolontariuszy!

Nasze główne obszary działalności:

POMOC W ZAKRESIE EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja kładzie duży nacisk na wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej, na poziomie licealnym, poprzez edukowanie młodzieży z użyciem metod edukacji pozaformalnej, skończywszy na edukacji seniorów w zakresie bezpieczeństwa społecznego i cyfrowego, finansów, ekonomii społecznej itp.

WALKA Z WYKLUCZENIEM OSÓB STARSZYCH

Wykluczenie społeczne i cyfrowe osób po 60 roku życia staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Nasze działania skupiamy na pomocy osobom starszym i seniorom pozbyć się uczucia wykluczenia - edukujemy, szkolimy, ostrzegamy! Pomagamy w nauce obsługi urządzeń codziennego użytku, które stają się coraz nowocześniejsze i coraz mniej przyjazne seniorom jak smartfony, komputery. Ułatwiamy osobom starszym korzystanie z Internetu. Edukujemy w zakresie finansowym, ekonomicznym. Ostrzegamy przed oszustami, naciągaczami. Pokazujemy i informujemy jak czytać umowy, jak nie dać się okraść, jak poradzić sobie w coraz trudniejszym dla seniorów życiu codziennym.

WOLONTARIAT MŁODZIEŻY I SENIORÓW

Przez projekt WARSZTAT WOLONTARIATU skutecznie udowadniamy, że wolontariat to nie bezpłatne wykorzystywanie osób do pracy - wolontariat to przede wszystkim korzyści dla wolotariuszy!

NOWE MEDIA - LIVE STREAMING

Projekt TRANSMITUJEMY LIVE to ukłon w stronę nowych mediów - jak wykorzystać nowoczesne technologie do pracy z młodzieżą i seniorami? Jak edukować i ostrzegać wykorzystując wszechobecny Internet? My to wiemy!