Przejdź do treści

POMAGANIE JEST

hands, friendship, friends-2847508.jpg

Fundacja “WARSZTAT WIEDZY” została zarejestrowana w lipcu 2015 roku w rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 0000562166.

Głównym celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, wspieranie edukacji, nauki i kultury a także aktywizacja oraz walka z wykluczeniem społecznym i cyfrowym osób starszych.

Nasze dotychczasowe działania oraz realizowane projekty skupiają się w pełni na realizacji celów statutowych Fundacji.

Od początku istnienia zrealizowaliśmy wiele celów i projektów, które na stałe wpisały się w zakres zadań Fundacji jak np. projekt Warsztat Wolontariatu czy akcja Pomaganie jest Pasją!

Dowiedz się więcej o naszych działaniach – zachęcamy do aktywnego wspierania projektów Fundacji “Warsztat Wiedzy”!

Chcesz wiedzieć więcej o Naszych działaniach?

KLIKNIJ TUTAJ