Przejdź do treści

POMAGANIE JEST

Fundacja WARSZTAT WIEDZY utworzona została w 2014 roku i od samego początku działalności realizuje projekty pomocowe dla różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży oraz seniorów.

WARSZTAT WOLONTARIATU

Naszą ambicją jest przekonanie, że pomaganie w formie wolontariatu to przede wszystkim korzyści dla WOLONTARIUSZA!

EDUKACJA

Nasze działania skupiają się na szeroko pojętej edukacji i pomocy w edukowaniu dzieci i młodzieży. Przez 4 lata prowadziliśmy świetlicę środowiskową w Będzinie - Grodźcu. Obecnie dbamy o naszych podopiecznych indywidualnie tak, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne każdego jak najpełniej.

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I CYFROWE OSÓB STARSZYCH

Realizujemy projekty mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego.